Info nieuwe ouders

Informatiebijeenkomst

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze school, organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal informatieochtenden. In onderstaand overzicht leest u wanneer de informatieochtenden plaatsvinden.

Data

• dinsdag 11 september 2018 / aanvang 9:30 uur
• woensdag 17 oktober 2018 / aanvang 9:30 uur
• donderdag 22 november 2018 / aanvang 9:30 uur
• maandag 17 december 2018 / aanvang 9:30 uur
• dinsdag 22 januari 2019 / aanvang 9.30 uur
• woensdag 13 februari 2019 / aanvang 9.30 uur
• vrijdag 1 maart 2019 / aanvang 9:30 uur
• woensdag 17 april 2019 / aanvang 9.30 uur
• dinsdag 21 mei 2019 / aanvang 9.30 uur
• vrijdag 28 juni 2019 / aanvang 9.30 uur

De informatieochtenden beginnen om 09:30 uur (inloop vanaf 09:15 uur). Naast een algemene presentatie over de school geven wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en de lokalen. Leerlingen in de verschillende groepen vertellen u dan van alles over hoe wij werken en met elkaar omgaan op de Nelson. Uiterlijk om 11:00 uur is de informatieochtend afgelopen.

Als u aanwezig wilt zijn tijdens één van de bijeenkomsten, vragen wij u om u van tevoren aan te melden door het versturen van een e-mail naar: NelsonMandelaschool@amosonderwijs.nl . Vermeld hierbij: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter en de datum van de informatieochtend die u wil bezoeken. U kunt ook bellen met onze administratie om u aan te melden voor één van de informatieochtenden: 0206942768.


Aanmelden/inschrijven

Door de gemeente Amsterdam zijn in overleg met de schoolbesturen duidelijke regels opgesteld voor 4-jarigen die naar de basisschool gaan. Deze regeling vindt u op onze website onder het kopje ‘toelatingsbeleid Nelson Mandela’. Ook vindt u hier informatie wanneer u uw oudere kind(eren) wilt aanmelden op de Nelson Mandelaschool.