Groepen

Voorschool

De Nelson Mandela heeft een voorschool. Die bestaat uit de peutergroep en groep 1 en 2. In deze groepen werken we met de methode Pyramide, aangevuld met thema’s uit de methode Kleuterplein in de groepen 1 en 2. De kinderen werken elke vier weken aan een ander thema, zoals het thema Lente, of het thema Kleding.

Ouders kunnen meedoen aan verschillende activiteiten rond de voorschool. Elke vier weken organiseert de coördinator Voorschool een themabijeenkomst voor ouders. Hier wordt besproken wat uw kind leert op school over een thema. Ook krijgt u tips voor wat u zelf thuis kunt doen met uw kind.

Groep 3 tot en met 8

De methodes die we gebruiken kunt u vinden in de schoolgids. Het onderwijs bestaat uit ‘gewone’ vakken als lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en gym. Daarnaast zijn er ondernemend leren projecten en expressieactiviteiten.

Alle groepen voeren elk schooljaar drie ondernemende projecten uit. Leerlingen mogen hier zelf de vragen voor opstellen, en aangeven hoe ze antwoord willen vinden op hun vraag. Bijvoorbeeld door een gast in de klas uit te nodigen, of door ergens op bezoek te gaan. De projecten worden afgesloten met een presentatie aan de hele school.

Expressieactiviteiten zijn activiteiten in het kader van kunst en cultuur. Ieder jaar kunnen de kinderen zelf aangeven aan welke activiteit zij mee willen doen. De activiteiten worden georganiseerd door de Rode Loper, SEP en het Muziekatelier. We doen ieder jaar ook met de hele school mee aan een project op het gebied van Kunst en Cultuur.