Groepen

Voorschool

De Nelson Mandela heeft een voorschool. Die bestaat uit de peutergroep en groep 1 en 2. In deze groep werken wij met de methode Kleuterplein. De kinderen werken elke vier à zes weken aan een ander thema, zoals het thema Sprookjes of het thema Piraten.

Ouders kunnen meedoen aan verschillende activiteiten rond de voorschool. Een aantal keer per schooljaar organiseert de coördinator Voorschool in samenwerking met de ouder kind adviseur een themabijeenkomst voor ouders. Hier wordt besproken wat uw kind leert op school over een thema. Ook krijgt u tips voor wat u zelf thuis kunt doen met uw kind.

Groep 3 tot en met 8

De methodes die we gebruiken kunt u vinden in de schoolgids. Het onderwijs bestaat uit ‘gewone’ vakken als lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en gym.