Groepen

Voorschool

De Nelson Mandela heeft een voorschool. Die bestaat uit de peutergroep en groep 1 en 2. In deze groep werken wij met de methode Kleuterplein , gekoppeld aan de VierKeerWijzer thema’s in de groepen 1 en 2. De kinderen werken elke vier à zes weken aan een ander thema, zoals het thema Sprookjes of het thema Piraten.

Ouders kunnen meedoen aan verschillende activiteiten rond de voorschool. Een aantal keer per schooljaar organiseert de coördinator Voorschool in samenwerking met de ouder kind adviseur een themabijeenkomst voor ouders. Hier wordt besproken wat uw kind leert op school over een thema. Ook krijgt u tips voor wat u zelf thuis kunt doen met uw kind.

Groep 3 tot en met 8

De methodes die we gebruiken kunt u vinden in de schoolgids. Het onderwijs bestaat uit ‘gewone’ vakken als lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en gym. Daarnaast zijn wij de eerste gecertificeerde VierKeerWijzerschool van Amsterdam. Voor meer informatie over het VierKeerWijzer organisatiemodel en de meervoudige intelligentie kunt u hier klikken.

Alle groepen voeren elk schooljaar 6 thema-projecten uit die gekoppeld zijn aan een schoolbreed VierKeerWijzer thema. Leerlingen mogen hierbij zelf bepalen op welke manier, aan de hand van de verschillende VierKeerWijzer opdrachtkaarten, zij met het thema en de 5 themavragen, aan de gang gaan. De thema’s worden altijd afgesloten met een presentatie.

Expressieactiviteiten zijn activiteiten die wij zoveel mogelijk koppelen aan de VierKeerWijzer thema’s, en deze in het kader van kunst en cultuur aan de leerlingen aanbieden. Deze activiteiten worden op de Nelson Mandelaschool mede georganiseerd in samenwerking met o.a. de Rode LoperDe Stadschouwburg Amsterdam en de Muziekschool Amsterdam.