Mandela Verlengde schooldag activiteiten

Na de herfstvakantie gaat de eerste periode van de Verlengde Schooldag weer van start op de Nelson Mandela!

Het gidsje met het aanbod hebben alle ouders weer in hun mailbox ontvangen.

Bekijk het aanbod snel en vul het aanmeldformulier in. Het formulier kan op school ingeleverd worden bij de administratie.

Extra aanmeldformulieren kunt u downloaden op onze site en zijn te verkrijgen bij de administratie van de school.

U kunt het aanmeldformulier ook mailen naar: nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl.

Wij hopen wederom op veel, heel veel, aanmeldingen!!

Veel leesplezier, allemaal…


Bekijk via deze link (pdf) het aanbod van de Verlengde Schooldag op de Nelson Mandelaschool.