Mandela Verlengde schooldag activiteiten

Na de voorjaarsvakantie gaat de tweede periode van de Verlengde Schooldag weer van start!

Het gidsje met het aanbod krijgen de kinderen ook weer allemaal mee naar huis. Maar de gids is vanaf vandaag ook al online te vinden op onze website.

Bekijk het aanbod snel en vul het aanmeldformulier in. Het formulier kan op school ingeleverd worden bij de administratie of de leerkracht.

Extra aanmeldformulieren kunt u downloaden op onze site en zijn te verkrijgen bij de administratie van de school.

U kunt het aanmeldformulier ook mailen naar: nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl.

Wij hopen wederom op veel, heel veel, aanmeldingen!!

Veel leesplezier, allemaal…


VSD-2016-IIBekijk via deze link (pdf) het artikel over de Verlengde Schooldag.

 

 

 

 

 

 

Aanmeldformulier Verlengde Schooldag
vsd2016-2-aanmeldenDownload via deze link (pdf) het aanmeldformulier voor de Verlengde Schooldag.