Voorschool

 De voorschool van de Nelson Mandela School

voorschool Nelson Mandela basischool Amsterdam-Oost

Een voorschool is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 ½ jaar tot 4 jaar, waar de ontwikkeling van kinderen extra gestimuleerd wordt, met name op het gebied van taal en sociaal emotionele ontwikkeling.

De Mandela Voorschool is vier dagen  per week geopend en heeft twee groepen.
Er zijn iedere dag twee vaste leidsters en een stagiaire op de groep.

Openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en van 12.15 tot 15.15 uur.

Iedere woensdagochtend is er een spelinloop voor de jongere kinderen met hun ouders (voor kinderen van 0 tot 2 ½ jaar) van 09.00 uur tot 11.30 uur. Dit is een wengroep begeleid door onze oudercontactmedewerkster.

Wij werken met het voorschoolprogramma Piramide. Op een speelse manier wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van uw kind. De nieuwe ontdekkingen die zij tijdens de activiteiten doen, sluiten precies aan bij wat ze al weten en kunnen. Wij hebben een doorgaande lijn met de kleutergroepen van de Nelson Mandelaschool. Deze doorgaande lijn wordt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) genoemd.

De voorschool geeft uw kind een goede start in het onderwijs. Jonge kinderen leren vooral door te spelen. Daar is de voorschool helemaal op ingericht. Er is veel speelgoed en er zijn speelhoeken. De pedagogisch medewerker praat veel met de kinderen, leest voor en zingt liedjes. Daardoor wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en leren de kinderen de Nederlandse taal. Er is veel aandacht voor taal omdat taal een grote rol speelt in contact, de maatschappij en het onderwijs. Maar ook door samen te spelen, oefenen ze het Nederlands. Al spelend leren kinderen tellen en kleuren herkennen. Ze leren afspraken maken en met regels om te gaan.

Inschrijving, planning en plaatsing

Alle administratie omtrent inschrijving, planning en plaatsing wordt verzorgd op het Centraal Bureau van Dynamo, Ambonplein 55. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.dynamo-amsterdam.nl of telefonisch via 020 46 09 300.

Inschrijven kan vanaf dat uw kind 11 maanden is.

Team Voorschool Nelson Mandela