De kleine wereld

In het bruisende en diverse stadsdeel Oost werken de Nelson Mandelaschool en De Kleine Wereld samen om een Integraal Kind centrum te ontwikkelen. De ambitie is om gezamenlijk te komen tot een voorziening voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en een integraal aanbod te verzorgen van primair onderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten en een voorschool met een vroeg- en voorschools educatie (VVE) programma.

In januari 2021 start De Kleine Wereld met het aanbieden van Buitenschoolse Opvang voor de kinderen van de Nelson Mandela en de Lidwina school. Dagelijks organiseren onze medewerkers een activiteitenprogramma waarbij staan outdoor, sport- en bewegen centraal. Per 01 mei zijn de kinderdagverblijf groepen geopend. Op de Nelson Mandela komt een babygroep, peutergroep met VVE programma en 2 verticale groepen waar kinderen van 0-4 jaar gezamenlijk worden opgevangen.

Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen bij ons de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. In een huiselijke sfeer stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid en geven we je kind individuele aandacht.

Ook als je kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om je te ontplooien en te vormen. De buitenschoolse opvang (BSO) van De Kleine Wereld is hier helemaal op ingericht. Na schooltijd, in de vakanties en op roostervrije (studie en marge) dagen zorgen wij voor een fijne plek voor ‘onze’ kinderen.

De kinderen worden na schooltijd opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Zij eten en drinken met de kinderen, terwijl er tijd en aandacht is voor verhalen van de kinderen. Dagelijks bieden we de kinderen een activiteitenprogramma aan dat is opgesteld in samenspraak met de kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om te sporten, op ontdekking te gaan of creatief bezig zijn.  Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte om met leeftijdsgenoten te spelen. Hier krijgen ze alle ruimte voor. En natuurlijk kunnen de kinderen met of zonder begeleiding huiswerk maken.

www.dekleinewereld.nl