Info nieuwe ouders

Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn informatiebijeenkomsten op school, zoals wij dat gewend zijn niet mogelijk.

Neemt u alstublieft contact op met de school om een afspraak te maken indien u belangstelling heeft. We zullen u dan persoonlijk te informeren over onze school. Dit kunt u het beste doen door een e-mail te sturen naar edith.tjaden@amosonderwijs.nl of gertjan.bart@amosonderwijs.nl.

Wij nemen dan snel contact met u op.

Informatiebijeenkomst

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze school, organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal informatieochtenden. In onderstaand overzicht leest u wanneer de informatieochtenden plaatsvinden.

Data

  • woensdag 8 september 2021
  • dinsdag 9 november 2021
  • dinsdag 18 januari 2022
  • dinsdag 8 maart 2022
  • dinsdag 12 april 2022
  • dinsdag 12 mei 2022
  • woensdag 22 juni 2022

De informatieochtenden beginnen om 09:00 uur (inloop vanaf 08:45 uur). Naast een algemene presentatie over de school geven wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en de lokalen. Leerlingen in de verschillende groepen vertellen u dan van alles over hoe wij werken en met elkaar omgaan op de Nelson. Uiterlijk om 10:30 uur is de informatieochtend afgelopen.

Als u aanwezig wilt zijn tijdens één van de bijeenkomsten, vragen wij u om u van tevoren aan te melden door het versturen van een e-mail naar: administratie.ikcfrankendael@amosonderwijs.nl . Vermeld hierbij: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter en de datum van de informatieochtend die u wil bezoeken. U kunt ook bellen met onze administratie om u aan te melden voor één van de informatieochtenden: 020-6942768.


Aanmelden/inschrijven

Door de gemeente Amsterdam zijn in overleg met de schoolbesturen duidelijke regels opgesteld voor 4-jarigen die naar de basisschool gaan. Deze regeling vindt u op onze website onder het kopje ’toelatingsbeleid IKC Frankendael’. Ook vindt u hier informatie wanneer u uw oudere kind(eren) wilt aanmelden op IKC Frankendael.