Werken met tablets op de Mandela

Werken met behulp van tablets op de Mandela

logo_wit_transp-e1397047923122

Wat is Snappet?

Zoals u weet, gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen en willen wij blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Afgelopen schooljaar is de school gestart met het gebruik van Snappet tablets.

Doel van Snappet

De kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Het is een redelijk betaalbaar en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

Hoe werkt het?

Onze leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige verwerking.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is.

Rood is fout, oranje: dan heeft de leerling er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan zal de leerkracht deze opdracht nogmaals uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt en waar nog aan gewerkt moet gaan worden.

De tablets zullen voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4 ingezet gaan worden.

Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen).

als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).

Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Ook denken we dat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de stof en het nakijken, dat doet de software immers.

Hierdoor kunnen de leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en lesgeven. We verwachten dat dit een hogere kwaliteit van onderwijs zal opleveren.

Wat zijn de voordelen van het werken met tablets op de Mandela?

– De leerlingen krijgen directe feedback;

– Betere leerresultaten door motivatie en concentratie;

– Meer individuele differentiatie mogelijk;

– Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en de individuele leerling;

– Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse;

– Meer doel- en opbrengstgericht werken; Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal, maar het eindresultaat.

snappet